Narzędzia strony

Specjaliści z Kosowa w GUGiK

Przez trzy dni, od 25 do 27 kwietnia w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki Republiki Kosowa poznają możliwości gromadzenia oraz wykorzystywania danych przestrzennych. Grupa specjalistów do końca tygodnia odwiedzi także Ministerstwo Energetyki oraz Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy.

W skład delegacji weszli: Skender Sallahi, Kierownik Oddziału Danych i Promocji Ferit Maliqi, Starszy Specjalista Danych Górnictwa Nol Zakolli, Starszy Specjalista IT. Specjalistom towarzyszył Edward Edgaro, Starszy Doradca w ministerstwie.

Podczas prezentacji w GUGiK prezentowane są polskie doświadczenia związane z wdrażaniem Dyrektywy INSPIRE. Jednocześnie na przykładzie prowadzonych baz danych omawiane są modele gromadzenia, aktualizacji, możliwości wykorzystywania danych przestrzennych oraz ich transformacji z postaci analogowej do cyfrowej. Wśród prezentowanych zagadnień znalazły się System ASG-EUPOS, ISOK, Geoportal, polski system katastralny, rejestry adresowe, nazw geograficznych i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu i mapy zasadniczej.

Ministerstwo Gospodarki Republiki Kosowa  jest głównym odbiorcą danych przestrzennych w swoim kraju. Będzie też instytucją odpowiedzialną za przeprowadzenie reform porządkujących system gromadzenia i przetwarzania danych przestrzennych.