Narzędzia strony

Spotkanie GGK z Marszałkiem Województwa Podlaskiego

Dnia 13 lipca br. odbyło się spotkanie Głównego Geodety Kraju Kazimierza Bujakowskiego z Marszałkiem Województwa Podlaskiego Jerzym Leszczyńskim. Tematem przewodnim była koordynacja działań w ramach realizowanych przez samorząd województwa podlaskiego i Główny Urząd Geodezji i Kartografii projektów dotyczących digitalizacji, przechowywania i udostępniania materiałów PZGiK.

Podczas spotkania omówiono zagadnienie koordynacji działań podejmowanych przez województwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z działaniami prowadzonymi przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii na poziomie krajowym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Dotyczą one przetwarzania na treści cyfrowe materiałów Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, ich przechowywania oraz udostępniania w formie elektronicznej.

Spotkanie miało charakter roboczy i odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

Foto: Wrota Podlasie