Narzędzia strony

Spotkanie GGK z SGP

Przedstawiciele Stowarzyszenia Geodetów Polskich, 12 sierpnia br.,  w siedzibie GUGiK spotkali się z Aleksandrą Jabłonowską p.o. Głównego Geodety Kraju.  Największą polską organizację skupiającą przedstawicieli branży geodezyjnej reprezentowali Stanisław Cegielski – Prezes Zarządu  SGP, Ludmiła Pietrzak i Janusz Walo - Wiceprezesi Zarządu Głównego SGP oraz Włodzimierz Kędziora – Sekretarz Generalny SGP.

W trakcie spotkania przedstawiciele Stowarzyszenia przedstawili zakres organizowanych w najbliższym czasie XIX Kaliskiej Konferencji Naukowo - Technicznej oraz X Konferencji Technicznej w Legnicy. Prezes Stanisław Cegielski podtrzymał także deklarację uczestnictwa w V edycji Forum kształcenia w dziedzinie geodezji i kartografii, które odbędzie się w dniach 20-21 października br.

Głównym tematem rozmów były propozycje SGP w zakresie  zmiany przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Choć członkowie stowarzyszenia dostrzegają  potrzebę rozpoczęcia kompleksowych prac nad nową ustawą to zasadne może być podjęcie wcześniej prac legislacyjnych nad zniesieniem licencji dla geodetów uprawnionych wykorzystujących materiały pzgik oraz powrotu do opłaty ryczałtowej za dane udostępniane geodetom. Jednym z postulatów SGP jest zakreślenie konkretnego terminu dla powiatowych ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej na przyjęcie prac zgłaszanych przez geodetów.

Wśród poruszanych tematów znalazły się także kwestie związane z oceną kwalifikacji osób ubiegających się o uprawnienia zawodowe w otwartych zakresach oraz propozycja wprowadzenia w przepisach obowiązku ustawicznego dokształcania i ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej dla osób wykonujących prace geodezyjne.

Dziękując za wsparcie oraz usystematyzowane przedstawienie problemów, jakimi zajmuje się stowarzyszenie, Aleksandra Jabłonowska poprosiła członków zarządu SGP o przesłanie uwag i propozycji zmian także na piśmie.