Narzędzia strony

Stanowisko GUGiK w sprawie art. 57 Prawa budowlanego

Publikujemy stanowisko Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii  w sprawie sposobu wykonywania art. 57 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  – Prawo budowlane dotyczącego obowiązku sporządzania dokumentacji zawierającej informację o zgodności obiektu budowlanego z projektem. Treść stanowiska została uzgodniona z Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego.