Narzędzia strony

Startujemy z POWER-em

W dniu 28 czerwca 2016 r. Główny Geodeta Kraju podpisał Porozumienie o dofinansowanie dla projektu "Podnoszenie kompetencji cyfrowych e-administracji – programy szkoleniowe i publikacje dla użytkowników infrastruktury informacji przestrzennej – etap I" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Działania przewidziane w ramach projektu będą stanowiły kontynuację procesu edukacyjno-szkoleniowego zapoczątkowanego ogólnopolskimi szkoleniami instytucjonalnymi dofinansowanymi z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2014. 

Zadania przewidziane w ramach projektu:

  • opracowanie programów szkoleń,
  • wydanie publikacji zawierającej przykłady „dobrych praktyk” w zakresie procesów inwestycyjno-budowlanych,
  • wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w obszarze geoinformacji, 
  • monitoring infrastruktury informacji przestrzennej oraz udostępnianie i wykorzystanie danych przestrzennych, a także ich promocja.

Termin realizacji: 2016-2017

Budżet: 1 228 733,00 PLN

Projekt "Podnoszenie kompetencji cyfrowych e-administracji– programy szkoleniowe i publikacje dla użytkowników infrastruktury informacji przestrzennej – etap I""  jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Logotypy POWER, GUGiK, flaga UE