Narzędzia strony

V Forum na temat kształcenia i doskonalenia zawodowego geodetów i kartografów

Po raz piąty zapraszamy do udziału w Forum nt. kształcenia i doskonalenia zawodowego geodetów i kartografów, organizowanym w dniach 20 – 21 października 2016 r. Podczas forum kontynuowana będzie dyskusja dotycząca systemu kształcenia i doskonalenia zawodowego w dziedzinie geodezji i kartografii.

Formuła tegorocznego, dwudniowego spotkania zakłada organizację sesji tematycznych, w trakcie których omówione zostaną następujące tematy:

  • Rozwój geodezji i kartografii,
  • Kształcenie w zakresie geodezji i kartografii i dyscyplin pokrewnych na poziomie wyższym,
  • Szkolnictwo zawodowe w zakresie geodezji na poziomie średnim,
  • Doskonalenie zawodowe geodetów i kartografów,
  • Kształcenie zawodowe vs. potrzeby biznesu.

Zaplanowano także dwie sesje warsztatowe:

  • Kształcenie geodetów na poziomie średnim – warsztaty dedykowane osobom zainteresowanym szkolnictwem zawodowym, oczekiwanymi zmianami w tym zakresie oraz ich wpływem na kształcenie techników geodetów, a także mającym propozycje modyfikacji programu kształcenia zawodowego,
  • Doskonalenie zawodowe – warsztaty dedykowane osobom zainteresowanym dostosowaniem programów szkoleń planowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój do rzeczywistych (obecnych i przewidywanych) potrzeb pracowników administracji geodezyjnej i kartograficznej, a także osobom zainteresowanym dyskusją nad potrzebą wprowadzenia szkoleń systemowych i ich kształtem.

Więcej informacji oraz formularz rejestracyjny dostępne są w dziale Urząd - Konferencje, spotkania.