Narzędzia strony

Współpraca pomiędzy GUGiK i PIG - PIB

Główny Geodeta Kraju podpisał porozumienie regulujące zasady i zakres współpracy urzędu z Państwowym Instytutem Geologicznym - Państwowym Instytutem Badawczym. Podpisane porozumienie pozwoli na wymianę danych pomiędzy instytucjami oraz wykonywanie testów i pomiarów kontrolnych  przy wykorzystaniu satelitarnych technik pomiarowych GNSS. PIG-PIB wykorzysta teleinformatyczny system ASG-EUPOS, dla realizacji projektu pod nazwą „Permanentny monitoring geodynamiczny Polski”. Stacje referencyjne należące do PIG-PIB zostaną wykorzystane jako dodatkowe punkty referencyjne umożliwiające dokonywanie pomiarów w ramach systemu ASG-EUPOS.

W spotkaniu zorganizowanym w siedzibie GUGiK udział wzięli dr hab. Andrzeja Gąsiewicza – p.o. Dyrektora PIG PIB, Edyta Majer i Tomasz Nałęcz  - Zastępcy Dyrektora Instytutu oraz Tomasz Czerwiński. Główny Urząd Geodezji i Kartografii oprócz Kazimierza Bujakowskiego reprezentowali Jacek Jarząbek – Zastępca Głównego Geodety Kraju oraz Wiesław Graszka  - Naczelnik Wydziału Geodezji i Systemów Odniesień Przestrzennych.

Zgodnie z zawartymi w dokumencie ustaleniami Główny Urząd Geodezji i Kartografii przekaże i  zainstaluje urządzenia GNSS na stacjach referencyjnych w dwóch lokalizacjach należących do PIG-PIB. W przypadku rozwoju projektu „Permanentny monitoring geodynamiczny Polski – etap I”, możliwe będą instalacje także w innych obiektach. Odbiorniki, umożliwiające rejestrację sygnałów GPS zostaną zainstalowane w ciągu najbliższych miesięcy. Zainstalowane w lokalizacjach PIG stacje zostaną włączone do sieci ASG-EUPOS, w ciągu dwóch najbliższych lat zostaną wymienione na odbiorniki dwusystemowe GNSS.
PIG uzyska dostęp do danych obserwacyjnych  GNSS w ramach działania systemu ASG-EUPOS. Jednocześnie Instytut zapewni odpowiednie pomieszczenia oraz łącza internetowe pozwalające na działania stacji.

Strony porozumienia określą także katalog zagadnień, w których możliwe będzie prowadzenie wspólnych działań.