Narzędzia strony

XX Ogólne Zgromadzenie Związku Powiatów Polskich

Główny Geodeta Kraju wziął udział w XX Ogólnym Zgromadzeniu Związków Powiatów w Ossie k. Rawy Mazowieckiej ( 31 maja br.). W trakcie posiedzenia Kazimierz Bujakowski przedstawił samorządom informacje dotyczące działań podejmowanych w ramach projektów ZSIN oraz K-GESUT.

W trakcie sesji plenarnej Główny Geodeta Kraju omówił stan ewidencji gruntów i budynków, zwrócił uwagę na różnorodność oprogramowania wykorzystywanych przez powiaty do prowadzenia bazy egib.  W trakcie swojego wystąpienia przypomniał o konieczności realizacji zobowiązań wynikających z przepisów dotyczących ZSIN. - Proces aktualizacji EGiB nie może kończyć się jak dotychczas tylko na zmianie danych w lokalnej bazie danych w starostwie. Aktualizacja Centralnego Repozytorium oraz przekazanie zawiadomień o zmianach stają się integralnymi krokami procesu aktualizacji danych ewidencyjnych – wyjaśniał Główny Geodeta Kraju.

Jednocześnie Kazimierz Bujakowski przypomniał o działaniach prowadzonych w 56 powiatach w ramach pierwszej fazy projektu ZSIN. Obecnie w ramach II fazy ZSIN oraz projektu K-GESUT, wytypowano ponad 100 powiatów, w których urząd współfinansował będzie modernizację baz.

Foto. Związek Powiatów Polskich