Narzędzia strony

Zamów usługi ASG-EUPOS przez Internet

Zapraszamy do korzystania z modułu internetowej obsługi wniosków o  okresowy dostęp do usług systemu ASG-EUPOS. Składanie wniosków możliwe jest po zalogowaniu się na stronie portalu PZGIK.

Proces składania wniosków i aktywacji usług systemu ASG-EUPOS został zautomatyzowany i pozwala na wykupienie dostępu do systemu ASG-EUPOS w ciągu całej doby. Należną opłatę, określoną w dokumencie obliczenia opłaty (DOO),  można wnieść drogą płatności elektronicznych PayByNet za pomocą przelewu internetowego, a już wkrótce za pomocą kart kredytowych i płatniczych. Opłacona w ten sposób usługa systemu ASG-EUPOS jest uruchamiana w ciągu kilku minut po realizacji płatności.

Udostępniona w portalu PZGiK funkcjonalność przedłużenia posiadanej licencji pozwala zachować ciągłość dostępu do usług systemu ASG-EUPOS bez konieczności wprowadzania zmian w konfiguracji sprzętu pomiarowego. Klientom, którzy nie posiadają jeszcze konta w systemie ASG-EUPOS, portal PZGiK umożliwia jego utworzenie i zamówienie do tego konta odpowiedniej usługi bez konieczności wcześniejszego logowania się w systemie ASG-EUPOS.

Wszystkie dokumenty licencyjne i księgowe dotyczące wniosków złożonych przez portal PZGIK klient będzie mógł pobrać ze swojego konta w portalu PZGIK.

Zachęcamy do korzystania z portalu PZGiK po wcześniejszym zapoznaniu się z dokumentacją użytkownika dostępną pod adresem:
http://www.asgeupos.pl/webpg/graph/dwnld/PZGiK_Instrukcja_ASG-EUPOS.pdf

W celu zapewnienia wsparcia, w tym: obsługi portalu, możliwość zgłoszenia ewentualnych błędów, problemów, spostrzeżeń i uwag, do Państwa dyspozycji, zostały udostępnione poniższe kanały komunikacji:

Zapraszamy do korzystania z modułu internetowej obsługi wniosków o  okresowy dostęp do usług systemu ASG-EUPOS na portalu PZGiK, jednocześnie informujemy, że w miarę przygotowania materiałów sukcesywnie będą uruchamiane kolejne moduły portalu.