2016

Lista stron

Oświadczenie dot. zamówienia BO-ZP.2610.28.2016.KN.ZSIN II. K-GESUT

Poniżej publikujemy treść oświadczenia dot. postępowania: BO-ZP.2610.28.2016.KN.ZSIN II. K-GESUT na dostosowanie baz danych EGiB do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach oraz dostosowanie danych o sieciach uzbrojenia terenu do zgodności z obowiązującym modelem danych GESUT.

Czytaj więcej...o artykule Oświadczenie dot. zamówienia BO-ZP.2610.28.2016.KN.ZSIN II. K-GESUT

Grażyna Kierznowska p.o. Zastępcy Głównego Geodety Kraju

Z dniem 18 października 2016 r. Minister Infrastruktury i Budownictwa, Pan Andrzej Adamczyk, powierzył pełnienie obowiązków Zastępcy Głównego Geodety Kraju p. Grażynie Kierznowskiej – obecnie kierującej Departamentem Nadzoru, Kontroli i Organizacji Służby Geodezyjnej i Kartograficznej.

Czytaj więcej...o artykule Grażyna Kierznowska p.o. Zastępcy Głównego Geodety Kraju

Tekst jednolity Pgik opublikowany

W Dzienniku Ustaw z dnia 6 października 2016 r. pod pozycją poz. 1629 opublikowane zostało obwieszczenie Marszałka Sejmu z 12 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne. Obwieszczenie uwzględnia zmiany wprowadzane w ustawie po dniu 18 marca 2015 roku.

Czytaj więcej...o artykule Tekst jednolity Pgik opublikowany

Główny Urząd Geodezji i Kartografii wśród Liderów Informatyki

W jubileuszowej XX edycji konkursu "Lider Informatyki 2016 w cyfrowej erze biznesu" Główny Urząd Geodezji i Kartografii zdobył nagrodę w kategorii „Administracja” za budowę systemu informacji przestrzennej Geoportal 2, Uniwersalnego Modułu Mapowego ułatwiającego prowadzenie akcji ratowniczych oraz aplikacji do prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów zgodnej z wytycznymi dyrektywy INSPIRE.

Czytaj więcej...o artykule Główny Urząd Geodezji i Kartografii wśród Liderów Informatyki

Zmiany kadrowe w GUGiK

Z dniem 19 oraz 22 września 2016 r. odwołano:dyrektora Departamentu Informatyzacji i Rozwoju Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego,dyrektora Departamentu Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej,dyrektora Departamentu Informacji o Nieruchomościach,dyrektora Departamentu Nadzoru, Kontroli i Organizacji Państwowej Służby Geodezyjnej i Kartograficznej,zastępcę dyrektora Departamentu Informatyzacji i Rozwoju Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego,dyrektora generalnego.

Czytaj więcej...o artykule Zmiany kadrowe w GUGiK

V Forum na temat kształcenia i doskonalenia zawodowego geodetów i kartografów

Po raz piąty zapraszamy do udziału w Forum nt. kształcenia i doskonalenia zawodowego geodetów i kartografów, organizowanym w dniach 20 – 21 października 2016 r. Podczas forum kontynuowana będzie dyskusja dotycząca systemu kształcenia i doskonalenia zawodowego w dziedzinie geodezji i kartografii.

Czytaj więcej...o artykule V Forum na temat kształcenia i doskonalenia zawodowego geodetów i kartografów

Zastępca Głównego Geodety Kraju odwołany

Minister Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Adamczyk w dniu 31 sierpnia br. odwołał Jacka Jarząbka z funkcji Zastępcy Głównego Geodety Kraju.Jacek Jarząbek pracował w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii od 1 sierpnia 2008 r. jako Radca Prezesa, funkcję Zastępcy Głównego Geodety Kraju pełnił od 20 sierpnia 2008 r.

Czytaj więcej...o artykule Zastępca Głównego Geodety Kraju odwołany

Nowelizacja ustawy o działach administracji rządowej opublikowana

W Dzienniku Ustaw, pod pozycją 1250, 16 sierpnia br. opublikowana została ustawa z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw. Podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę 11 sierpnia br. ustawa wprowadza zmiany także w ustawach Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz o infrastrukturze informacji przestrzennej.

Czytaj więcej...o artykule Nowelizacja ustawy o działach administracji rządowej opublikowana

Spotkanie GGK z SGP

Przedstawiciele Stowarzyszenia Geodetów Polskich, 12 sierpnia br., w siedzibie GUGiK spotkali się z Aleksandrą Jabłonowską p.o. Głównego Geodety Kraju. Największą polską organizację skupiającą przedstawicieli branży geodezyjnej reprezentowali Stanisław Cegielski – Prezes Zarządu SGP, Ludmiła Pietrzak i Janusz Walo - Wiceprezesi Zarządu Głównego SGP oraz Włodzimierz Kędziora – Sekretarz Generalny SGP.

Czytaj więcej...o artykule Spotkanie GGK z SGP