2016

Lista stron

Aleksandra Jabłonowska p.o. GGK

Premier Beata Szydło na wniosek Ministra Infrastruktury i Budownictwa od dnia 4 sierpnia br. powierzyła pełnienie obowiązków Głównego Geodety Kraju Pani Aleksandrze Jabłonowskiej – Dyrektorowi Departamentu Prawno - Legislacyjnego GUGiK.

Czytaj więcej...o artykule Aleksandra Jabłonowska p.o. GGK

Podziękowanie Kazimierza Bujakowskiego

Poniżej publikujemy treść podziękowania Kazimierza Bujakowskiego odwołanego 1 sierpnia br ze stanowiska Głównego Geodety Kraju.

Czytaj więcej...o artykule Podziękowanie Kazimierza Bujakowskiego

Kazimierz Bujakowski odwołany ze stanowiska GGK

Prezes Rady Ministrów Beata Szydło, z dniem 1 sierpnia 2016 r. odwołała Kazimierza Bujakowskiego ze stanowiska Głównego Geodety Kraju, jednocześnie wyraziła podziękowanie za pełnienie tej funkcji przez ponad cztery lata. Kazimierz Bujakowski kierował Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii dwukrotnie, po wygraniu konkursu, od 18 czerwca 2012 roku do 1 sierpnia 2016 r. Wcześniej w okresie od 1 stycznia 1999 r.

Czytaj więcej...o artykule Kazimierz Bujakowski odwołany ze stanowiska GGK

Nowe moduły w Portalu PZGiK

Od dziś (1 sierpnia br.) można korzystać z kolejnych usług na Portalu PZGiK. Serwis pozwala na składanie wniosków o udostępnienie danych z centralnej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Zapraszamy do korzystania z nowych modułów i zgłaszania opinii na temat funkcjonalności systemu. Wystarczy założyć konto w systemie i zamawiać dane jak w sklepie internetowym.

Czytaj więcej...o artykule Nowe moduły w Portalu PZGiK

Powstanie Rada Użytkowników aplikacji urzędowych do prowadzenia EMUiA

Główny Geodeta Kraju powoła Radę Użytkowników aplikacji urzędowych do prowadzenia miejscowości ulic i adresów. Do współpracy zaproszeni zostali przedstawiciele przedstawicieli gmin w randze wójtów gmin/ burmistrzów/prezydentów miast, ich zastępców, sekretarzy gmin, którzy poprawnie i z dużą dbałością realizują zadania związane z prowadzeniem ewidencji miejscowości ulic i adresów.

Czytaj więcej...o artykule Powstanie Rada Użytkowników aplikacji urzędowych do prowadzenia EMUiA

Tekst jednolity rozporządzenia w sprawie EGiB

15 lipca 2016 r. zostało opublikowane Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Czytaj więcej...o artykule Tekst jednolity rozporządzenia w sprawie EGiB

Aktualizacja FAQ

W zakładce FAQ w dziale Prawo Biuletynu Informacji Publicznej urzędu zaktualizowane zostały odpowiedzi na pytania obejmujące zagadnienia zmienione ustawą o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw.

Czytaj więcej...o artykule Aktualizacja FAQ

Spotkanie GGK z Marszałkiem Województwa Podlaskiego

Dnia 13 lipca br. odbyło się spotkanie Głównego Geodety Kraju Kazimierza Bujakowskiego z Marszałkiem Województwa Podlaskiego Jerzym Leszczyńskim. Tematem przewodnim była koordynacja działań w ramach realizowanych przez samorząd województwa podlaskiego i Główny Urząd Geodezji i Kartografii projektów dotyczących digitalizacji, przechowywania i udostępniania materiałów PZGiK.

Czytaj więcej...o artykule Spotkanie GGK z Marszałkiem Województwa Podlaskiego

Raport EuroSDR 2015

European Spatial Data Research Network (EuroSDR) przedstawia coroczny raport podsumowujący działania organizacji w zakresie Europejskiej Informacji Geograficznej. Badania Europejskiej Sieci Danych Przestrzennych możliwe są dzięki współpracy środowisk akademickich i krajowych agencji kartograficznych.

Czytaj więcej...o artykule Raport EuroSDR 2015

Spotkanie organów nadzoru SGiK

W dniach 30 czerwca - 1 lipca 2016 r. w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii odbyła się narada techniczna Głównego Geodety Kraju z Wojewódzkimi Inspektorami Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. W spotkaniu wzięli udział także przedstawiciele merytorycznych departamentów urzędów.

Czytaj więcej...o artykule Spotkanie organów nadzoru SGiK