2016

Lista stron

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa już dostępna

Od 1 lipca w województwach podlaskim i pomorskim oraz na terenie garnizonu stołecznego policji będzie można korzystać z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Mapa to interaktywne narzędzie wykorzystujące rozwiązania opracowanego przez GUGiK Geoportalu. W nowym serwisie będzie można zapoznać się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz samemu zgłosić zaobserwowane zagrożenie.

Czytaj więcej...o artykule Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa już dostępna

Zmiany w Pgik wprowadzone ustawą o wspieraniu rozwoju sieci telekomunikacyjnych

Z dniem 1 lipca 2016 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 9 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 903). Jej treścią są między innymi przepisy zmieniające ustawę Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Czytaj więcej...o artykule Zmiany w Pgik wprowadzone ustawą o wspieraniu rozwoju sieci telekomunikacyjnych

Startujemy z POWER-em

W dniu 28 czerwca 2016 r. Główny Geodeta Kraju podpisał Porozumienie o dofinansowanie dla projektu "Podnoszenie kompetencji cyfrowych e-administracji – programy szkoleniowe i publikacje dla użytkowników infrastruktury informacji przestrzennej – etap I" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Czytaj więcej...o artykule Startujemy z POWER-em

XX posiedzenie Rady IIP

Podczas XX posiedzenia Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej (22 czerwca br.) głównymi tematami były wyniki monitoringu oraz sprawozdania z wdrażania Dyrektywy INSPIRE. Nie zabrakło informacji o stanie prac nad kolejną częścią dokumentu dot. programowania budowy, utrzymania i użytkowania IIP w etapie dwuletnim 2016-2017. Porządek obrad uzupełniła prezentacja dotycząca współpracy międzyregionalnej w ramach IIP.

Czytaj więcej...o artykule XX posiedzenie Rady IIP

GGK podpisał umowy na Pozyskanie danych wysokościowych

W dniu 22 czerwca 2016 r. Główny Geodeta Kraju podpisał umowy na Pozyskanie danych wysokościowych w ramach projektu Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej.

Czytaj więcej...o artykule GGK podpisał umowy na Pozyskanie danych wysokościowych

Dane wysokościowe Karpat Wschodnich

Przedstawiamy kartę zastosowań "Dane wysokościowe jako wsparcie w badaniach dziedzictwa kulturowego Karpat Wschodnich" przygotowaną przez Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk.

Czytaj więcej...o artykule Dane wysokościowe Karpat Wschodnich

Raport - Produkty LiDAR

Raport podsumowujący szkolenia z wykorzystania produktów LiDAR zorganizowanych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w latach 2014-2015. Szkolenia organizowane były w ramach projektu Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK).

Czytaj więcej...o artykule Raport - Produkty LiDAR

Raport eGovernment in Poland

Na stronie Komisji Europejskiej został opublikowany raport podsumowujący działania związane z cyfryzacją usług publicznych oraz stosowaniem technologii informatycznych w administracji publicznej w Polsce.

Czytaj więcej...o artykule Raport eGovernment in Poland

Podsumowanie działań GUGiK w zakresie danych ALS

Podsumowanie działań Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w zakresie produkcji i wykorzystania danych przestrzennych w latach 2010 – 2015 przy użyciu technologii lotniczego skanowania laserowego (ang. ALS - Airborne Laser Scanning).

Czytaj więcej...o artykule Podsumowanie działań GUGiK w zakresie danych ALS

Bałtycki Kongres Geodezyjny

Pod patronatem honorowym Wicepremiera, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Głównego Geodety Kraju przez trzy dni od 2 do 4 czerwca w Gdańsku odbywał się Bałtycki Kongres Geodezyjny. W trakcie kongresu odbyły się także sesje poświecone obchodom 70-lecia Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Gdańsku oraz Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Geomatyka 2016. Podczas obrad zorganizowano także benefis prof. Mirosława

Czytaj więcej...o artykule Bałtycki Kongres Geodezyjny