2016

Lista stron

Jubileusz łódzkiego oddziału SGP

Kazimierz Bujakowski – Główny Geodeta Kraju wziął udział w uroczystościach 70-lecia łódzkiego oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich, które odbyły się w Łodzi 18 stycznia. Podczas spotkania Honorową Odznakę „Za Zasługi dla Geodezji i Kartografii” otrzymał Zdzisław Szambelan.

Czytaj więcej...o artykule Jubileusz łódzkiego oddziału SGP

Nowe wydanie urzędowego wykazu nazw państw

Działająca przy Głównym Geodecie Kraju Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza granicami RP w porozumieniu z Ministerstwem Spraw Zagranicznych opracowała „Urzędowy wykaz nazw państw i terytoriów niesamodzielnych” – wydanie trzecie. Opracowywanie i publikowanie wykazów nazw geograficznych wynika z realizacji rezolucji Organizacji Narodów Zjednoczonych i ma na celu ujednolicenie nazewnictwa geograficznego używanego w relacjach oficjalnych, a także publikacjach kartograficznych, podręcznikach, prasie i

Czytaj więcej...o artykule Nowe wydanie urzędowego wykazu nazw państw

Współpraca pomiędzy GUGiK i PIG - PIB

Główny Geodeta Kraju podpisał porozumienie regulujące zasady i zakres współpracy urzędu z Państwowym Instytutem Geologicznym - Państwowym Instytutem Badawczym. Podpisane porozumienie pozwoli na wymianę danych pomiędzy instytucjami oraz wykonywanie testów i pomiarów kontrolnych przy wykorzystaniu satelitarnych technik pomiarowych GNSS. PIG-PIB wykorzysta teleinformatyczny system ASG-EUPOS, dla realizacji projektu pod nazwą „Permanentny monitoring geodynamiczny Polski”. Stacje referencyjne należące do PIG-PIB zostaną wykorzystane

Czytaj więcej...o artykule Współpraca pomiędzy GUGiK i PIG - PIB

Wesołych Świąt

Radosnych i spokojnychŚwiąt Bożego Narodzeniawszelkiej pomyślnościi wytrwałości w realizacji planóworaz dalszej owocnej współpracy.życzy Główny Geodeta Kraju wraz z pracownikami GUGiK

Czytaj więcej...o artykule Wesołych Świąt

Otwarcie ofert w przetargu na modernizację danych

Łącznie 19 firm złożyło 28 oferty w postępowaniu na „Dostosowanie baz danych EGiB do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach oraz dostosowanie danych o sieciach uzbrojenia terenu do zgodności z obowiązującym modelem pojęciowym danych GESUT”. 16 maja w siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii odbyło się otwarcie ofert . Przetarg obejmuje zadania realizowane w ramach projektów ZSIN Faza II oraz

Czytaj więcej...o artykule Otwarcie ofert w przetargu na modernizację danych