Narzędzia strony

Badanie potrzeb interesariuszy w zakresie bazy danych ortofotomapy

Aktualne, wysokorozdzielcze i dostępne dla powierzchni całego kraju dane – tak w jednym zdaniu można podsumować przeprowadzone przez GUGiK na przełomie 2016 i 2017 roku badanie potrzeb interesariuszy w zakresie bazy danych ortofotomapy, w którym udział wzięło ponad 1 200 organizacji.