Narzędzia strony

Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w likwidacji

Uprzejmie informujemy, że Zarządzeniem nr 19 Głównego Geodety Kraju  z dnia 1 września 2017 r. w sprawie likwidacji instytucji gospodarki budżetowej Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznego, Główny Geodeta Kraju podjął decyzję o likwidacji Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (CODGiK).

CODGiK prowadzi dotychczasową działalność  do dnia 31 grudnia 2017 roku. Po tym terminie zadania wykonywane przez Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej będą wykonywane w ramach Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Podjęta decyzja ma na celu umożliwienie w sposób bardziej efektywny wykonywania ustawowych zadań przez Głównego Geodetę Kraju. 

Na Likwidatora został wyznaczony Pan Jarosław Zembrzuski, który będzie pełnił tę funkcję niezależnie od obowiązków Dyrektora CODGiK.