Narzędzia strony

enviDMS na 28 Międzynarodowej Konferencji Kartograficznej w Waszyngtonie, 2-7 lipca 2017 r.

W dniach 2 – 7 lipca 2017 r. w Waszyngtonie odbyła się 28 Międzynarodowa Konferencja Kartograficzna, na której GUGiK zaprezentował poster pt.: „Data model and database management system with spatial information on natural environment in aspect of thematic mapping” ilustrujący rezultaty projektu enviDMS.

W dniach 2 – 7 lipca 2017 r. w Waszyngtonie odbyła się 28 Międzynarodowa Konferencja Kartograficzna, zorganizowana przez Międzynarodową Asocjację Kartograficzną 
(w szczególności przez U. S. National Committee for the International Cartographic Association) oraz Amerykański Stały Komitet Kartograficzny i Geograficzny (CaGIS).

Konferencja i towarzyszące jej narodowe wystawy kartograficzne, prezentacje przedstawicieli środowisk naukowych i branżowych oraz spotkania komisji i grup roboczych były okazją do podzielenia się wiedzą i doświadczeniem w dziedzinie generalizacji, fotogrametrii, prezentacji danych czy analizach danych przestrzennych. Uczestnicy mieli również możliwość  pogłębienia wiedzy z zakresu trendów naukowych i badawczych współczesnej kartografii, a także obserwacji rozwoju technologii wykorzystywanej
w kartografii oraz GIS. Jednocześnie w ramach Konferencji zaprezentowano najwyższej jakości produkty kartograficzne opracowane przez krajowe urzędowe agencje kartograficzne oraz firmy komercyjne.

Podczas trwającej 5 dni konferencji przedstawiono ponad 450 prezentacji w 160 sesjach. Odbyło się 5 sesji plenarnych oraz 5 sesji posterowych, na których zaprezentowano 160 posterów, w tym również poster opracowany przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii pt: „Data model and database management system with spatial information on natural environment in aspect of thematic mapping – enviDMS”, przedstawiający model danych
o charakterze hydrograficznym opracowany w ramach prowadzonego w latach 2013-2017 projektu enviDMS.

 

Równolegle, konferencji towarzyszyła międzynarodowa wystawa kartograficzna, na której można było obejrzeć zbiory z ponad 70 krajów prezentujących osiągnięcia z dziedziny kartografii, w tym około 500 różnego rodzaju map. Swoje mapy urzędowe i komercyjne zaprezentowała również Polska, w tym mapę hydrograficzną w skali 1:10 000 i 1:50 000 opracowaną w ramach projektu enviDMS oraz dwa arkusze mapy topograficznej w skali
1:10 000.

  

W ramach konferencji odbył się również Międzynarodowy Konkurs Kartograficzny im. Barbary Petchenik pt: „KOCHAMY MAPY” („WE LOVE MAPS”), w którym wzięły udział dzieci z 34 krajów. Konkurs prowadzony dla dzieci poniżej 16 lat w czterech kategoriach wiekowych – poniżej 6 lat, 6-8 lat, 9-12 lat i powyżej 12 lat. Celem konkursu było zaprezentowanie przez ucznia w zrozumiały sposób swojego wyobrażenia powyższego tematu oraz umiejętności jego przedstawienia w ciekawej formie graficznej. Temat ten mógł być przedstawiony dla takich obszarów, jak jeden lub kilka kontynentów, półkula, cały świat. Polska również zgłosiła 6 prac, z których jedna zajęła III miejsce w kategorii wiekowej 9-12 lat. Praca wykonana została przez Klarę Zagórską (11 lat) ze szkoły podstawowej „Tęcza” w Zgorzelcu. Gratulujemy!