Narzędzia strony

Główny Urząd Geodezji i Kartografii podczas kolejnej edycji Sympozjum europejskiej podkomisji Międzynarodowej Asocjacji Geodezyjnej- IAG do spraw układów odniesień EUREF 2017

W dniach 17-19 maja 2017 r. we Wrocławiu odbywa się  Sympozjum europejskiej podkomisji Międzynarodowej Asocjacji Geodezyjnej- IAG do spraw układów odniesień EUREF 2017, którego organizatorem jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

W dniu 17 maja rozpoczęło się we Wrocławiu Sympozjum europejskiej podkomisji Międzynarodowej Asocjacji Geodezyjnej- IAG do spraw układów odniesień EUREF 2017, którego organizatorem jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Główny Urząd Geodezji i Kartografii objął honorowy patronat nad tym wydarzeniem. .

Organizowane od 1990 roku Sympozjum europejskiej podkomisji Międzynarodowej Asocjacji Geodezyjnej- IAG do spraw układów odniesień EUREF jest wydarzeniem, podczas którego dyskutowane są działania EUREF i podejmowane decyzje. Podkomisja EUREF rekomenduje przyjęcie jednolitych układów odniesienia i układów wysokościowych i pełni istotną rolę we wdrażaniu Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE).

Podczas wystąpienia p.o. Główny Geodeta Kraju Pani Grażyna Kierznowska poinformowała, że Polska przyjęła w 2012 r. rekomendowany przez Podkomisję EUREF geodezyjny układ odniesienia ETRF2000, a w 2019 r. planowane jest wdrożenie układu wysokościowego EVRF2007-NH. Przyjęcie tych układów referencyjnych we wszystkich materiałach geodezyjnych i kartograficznych wykonywanych w Polsce zapewni możliwość ich wymiany z innymi krajami Unii Europejskiej bez konieczności ich przetwarzania. Mając na uwadze, że wdrożenie układu odniesienia jest długim i kosztownym procesem Główny Urząd Geodezji i Kartografii opowiada się za utrzymaniem układu ETRF2000 najdłużej jak to będzie możliwe. Stanowisko zostało przedstawione w kwestionariuszu przesłanym do Podkomisji EUREF.

Serdecznie zapraszamy do w tych dniach na  wystawę Urzędu nt. systemu ASG-EUPOS w Hotelu Mercure przy pl. Dominikańskim 1 we Wrocławiu oraz odwiedzin na portalu http://www.asgeupos.pl/.

Szczegóły nt. Sympozjum na stronie Organizatorów:
http://www.igig.up.wroc.pl/euref2017/