Narzędzia strony

Główny Urząd Geodezji i Kartografii szkoli z produktów Projektu enviDMS

W dniach 10-11 kwietnia 2017 r. odbyły się szkolenia z wykorzystania oraz praktycznego zastosowania kartograficznych opracowań tematycznych w postaci cyfrowych map hydrograficznych opracowanych w ramach Projektu enviDMS.

W dniach 10-11 kwietnia 2017 r. odbyły się szkolenia z wykorzystania oraz praktycznego zastosowania kartograficznych opracowań tematycznych w postaci cyfrowych map hydrograficznych opracowanych w ramach Projektu enviDMS. Szkolenia przeprowadzone były w formie wykładów oraz zajęć warsztatowych, w których udział wzięło 150 osób. Celem szkoleń było rozpowszechnienie wśród pracowników administracji publicznej, organów ochrony środowiska oraz pracowników Służby Geodezyjnej i Kartograficznej produktów Projektu enviDMS, a także identyfikacja oraz analiza „Dobrych praktyk” wykorzystania danych hydrograficznych przez w/w beneficjentów.