Narzędzia strony

Grażyna Kierznowska p.o. GGK

Z dniem 14 stycznia 2017 r. Prezes Rady Ministrów Beata Szydło, powierzyła pełnienie obowiązków Głównego Geodety Kraju p. Grażynie Kierznowskiej – pełniącej do tej pory obowiązki Zastępcy Głównego Geodety Kraju oraz  kierującej Departamentem Nadzoru, Kontroli i Organizacji Służby Geodezyjnej i Kartograficznej.

Pani Grażyna Kierznowska jest absolwentem wydziału geodezji Akademii Rolniczo-Techniczej w Olsztynie oraz studiów podyplomowych z zakresu szacowania nieruchomości na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Posiada uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach 1 i 2.

Przed rozpoczęciem pracy w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii pełniła funkcję  geodety powiatowego w Kraśniku.