Narzędzia strony

IIP na konferencji Banku Światowego

W dniach 20-24 br. marca Bank Światowy w swojej siedzibie w Waszyngtonie, zorganizował  konferencję poświęconą zagadnieniom związanym z wykorzystaniem informacją przestrzennej w szerokim znaczeniu tego pojęcia w przeciwdziałaniu przyczynom biedy "Land and Poverty Conference 2017: Responsible Land Governance—Towards an Evidence-Based Approach".

Tegoroczna edycja przyciągnęła szerokie grono ekspertów z ponad 130 krajów z całego świata.

Podczas konferencji jedna z sesji poświęcona była tematowi budowy krajowej infrastruktury informacji przestrzennej. W tej dziedzinie organizatorzy zwrócili uwagę również na doświadczenia polskiej administracji geodezyjnej i kartograficznej związane ze skuteczną implementacją założeń Dyrektywy 2007/2/WE INSPIRE.

Pani Ewa Surma reprezentująca Główny Urząd geodezji i kartografii, przedstawiła obecny stan IIP w Polsce podkreślając m.in wyraźny podział kompetencji i zadań wszystkich organów administracji rządowej i samorządowej, środowisk naukowych jak również rosnące znaczenie osób trzecich zaangażowanych w tworzenie infrastruktury w Polsce a także przykłady wykorzystania informacji przestrzennej.

Polska prezentacja spotkała się z dużym zainteresowaniem zebranych podczas sesji uczestników konferencji.

Ponadto podczas konferencji dyskutowano m.in o budowie katastru w wybranych regionach Afryki, o znikomym procencie kobiet jako właścicieli gruntów m.in w Azji oraz Afryce oraz o podjęciu pilnych działań w celu przeciwdziałania zmianom klimatycznym i jego skutkom (przykłady deforestacji Amazonii).