Narzędzia strony

O geodezji i kartografii na spotkaniu Prezesów ČÚZK i GUGiK

Na zaproszenie Prezesa ČÚZK (Czeskiego Urzędu Geodezji, Kartografii i Katastru) Karela Večeře 16 i 17 października 2017 r. przebywała w Pradze delegacja Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, której przewodniczyła Prezes GUGiK Grażyna Kierznowska. Spotkanie dotyczyło wymiany doświadczeń na temat bieżących prac podejmowanych w obu urzędach i wzajemnej współpracy.

Przedstawiciele obu urzędów podczas spotkania w Pradze omawiali między innymi  mechanizmy utrzymywania geoportalu infrastruktury informacji przestrzennej w Czechach. Poruszano również zagadnienia dotyczące organizacji struktur zarządzania i gromadzenia danych katastralnych, systemów do prowadzenia zbioru danych katastralnych oraz systemu informacyjnego katastru nieruchomości i jego usług. Wymieniono doświadczenia na temat gromadzenia i udostępniania danych adresowych oraz wdrażania INSPIRE.