Narzędzia strony

Pierwsze dane projektu CAPAP w zasobie PZGiK

Informujemy, iż do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (pzgik) włączone zostały pierwsze dane wysokościowe pozyskane w technologii lotniczego skanowania laserowego (ALS), opracowane w projekcie CAPAP – Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej.

Dane stanowią przedmiot zadania pn. „Pozyskanie danych wysokościowych” realizowanego w ramach projektu. Dane obejmujące 1604 arkusze w skali 1:5000 pozyskane dla części obszaru województwa kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, lubuskiego, warmińsko-mazurskiego oraz podlaskiego zostały opracowane w Standardzie 1 (dane pomiarowe ALS o gęstości min. 4 pkt/m2), a zakres obszarowy danych włączonych do pzgik prezentuje poniższa mapa.