Narzędzia strony

Ruszyła realizacja kluczowego zadania w projektach GUGiK

8 czerwca br. w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii, zawarta została umowa na „Budowę oraz rozwój e-usług i narzędzi w ramach projektów CAPAP, ZSIN Faza II i K-GESUT wraz ze szkoleniami”.

Wykonawcą prac jest firma Asseco Poland S.A z siedzibą w Rzeszowie. Wartość umowy opiewa na blisko 35 mln zł.

Zgodnie z umową, Wykonawca zaprojektuje oraz zbuduje środowisko kompetencyjno-analityczne, udostępniające obywatelom, przedsiębiorcom oraz jednostkom administracji publicznej zaawansowane usługi z zakresu informacji przestrzennej, pochodzące z rejestrów georeferencyjnych. Są one istotne z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju, prowadzenia działalności gospodarczej czy ochrony środowiska i zarządzania. Asseco będzie odpowiedzialne również za rozwój i modyfikacje obecnie funkcjonujących w GUGiK systemów i narzędzi informacyjnych, w tym m.in.  systemu Geoportal, Krajowego Systemu Zarządzania Bazą Danych Obiektów Topograficznych (KSZBDOT) oraz Systemu Zarządzania Numerycznym Modelem Terenu (SZNMT).Przewidywany termin zakończenia prac to 31 sierpnia 2018 roku.