Narzędzia strony

Spotkanie geodetów i kartografów z Polski oraz Bośni i Hercegowiny

O doświadczeniach z wdrażania „digitalizacji i informatyzacji danych geodezyjnych i kartograficznych” rozmawiano 12 października w Krakowie. W spotkaniu  z delegacją Rządu Federacji Bośni i Hercegowiny, której przewodniczył  Dyrektor Biura Geodezji i Stosunków Własnościowych Željko Obradowić, wzięła udział Prezes Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii Grażyna Kierznowska.

Organizatorami spotkania, które odbyło się w ramach współpracy w Międzynarodowej Federacji Geodetów (FIG), byli Stowarzyszenie Geodetów Polskich wspólnie z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim. Główny Geodeta Kraju Grażyna Kierznowska przedstawiła gościom stan katastru i udostępniania danych, a dyrektorzy i kierownicy małopolskich jednostek geodezyjnych i kartograficznych prezentowali specyfikę prac prowadzonych przez ich wydziały. 

W spotkaniu uczestniczyli także m.in.: Wicewojewoda Małopolski Józef Gawron. Wiceprezes Stowarzyszenia Geodetów Polskich Ludmiła Pietrzak, członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Geodetów Polskich Elżbieta Biel, Małopolski Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Danuta Paluch, Geodeta Województwa Małopolskiego Maciej Jezioro, Dyrektor Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Krakowa Maria Kolińska oraz Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji w Starostwie Powiatowym w Krakowie Anna Skórka.