Narzędzia strony

Spotkanie Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej

W dniu 15 marca br. odbyło się spotkanie Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii, które miało charakter roboczej dyskusji dotyczącej organizacji pracy, podsumowania dotychczasowych osiągnięć oraz ustaleniu oczekiwań.

Do nowego składu Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej zostali zaproszeni:

1. prof. dr hab. Alina Maciejewska – Dziekan Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej
2. dr hab. inż. Janusz Walo – prorektor Politechniki Warszawskiej ds. Studenckich
3. mgr. inż. Krzysztof Mączewski – Geodeta Województwa Mazowieckiego
4. Rafał Piętka – Prezes Geodezyjnej Izby Gospodarczej
5. Mirosław Puzia – Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
6. Jerzy Czarnecki – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
7. płk. Artur Starczewski – Szefostwo Geografii Wojskowej
8. Jolanta Orlińska – Polska Agencja Kosmiczna
9. Anna Czarnacka – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Jednocześnie informujemy, że poprzednim członkom rady podziękowano za dotychczasowe zaangażowanie i udział w pracach Rady PRGiK

Spotkanie PRGiK