Narzędzia strony

Trwają konsultacje publiczne „ustawy inwestycyjnej”

Zgodnie z informacją Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa - Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem procesu inwestycyjno-budowlanego ("ustawa inwestycyjna") w dniu 20 września 2017 r. został skierowany do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji publicznych.

Ustawa przewiduje między innymi zmiany w Prawie geodezyjnym i kartograficznym. Projektowane zmiany obejmą w szczególności kwestię doprecyzowania terminów obsługi przez organy służby geodezyjnej i kartograficznej zgłaszanych i wykonywanych prac geodezyjnych i kartograficznych. Jednocześnie projekt zakłada zmianę modelu pobierania opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wykonawcom prac geodezyjnych.
Każda osoba zainteresowana może zgłosić uwagi do projektu ustawy – pisemnie albo na adres email przestrzen@mib.gov.pl.
Konsultacje ustawy trwają do 6 października 2017 r.

Więcej informacji: http://mib.gov.pl/2-514324a4ec938-1798016-p_1.htm