Narzędzia strony

XII Konferencja Techniczna nt. „Koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu”

W Legnicy obradowali Geodeci z całej Polski. W XII Konferencji Technicznej nt. „Koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu” wzięła udział Prezes Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii Grażyna Kierznowska, która objęła spotkanie honorowym patronatem. Konferencję zorganizowaną przez Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Legnicy 19-20 października 2017 r. patronatem objęli również: Prezes Stowarzyszenia Geodetów Polskich, Prezes Związku Powiatów Polskich, Prezydent Miasta Legnicy oraz Starosta Legnicki.

Uczestnikami XII Konferencji Technicznej są między innymi przewodniczący narad koordynacyjnych w Starostwach Powiatowych oraz gestorzy sieci uzbrojenia terenu (energetyka, gazownictwo, telekomunikacja, sieci wod.-kan. i inni). Podczas dwudniowych obrad dyskutowano nad zmianami przepisów w Prawie geodezyjnym i kartograficznym ze szczególnym uwzględnieniem geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu - w zakresie procedur jej usytuowania, definiowania obowiązków inwestora, projektanta i gestora sieci, a także roli starosty w tym. Na konferencji rozmawiano również o:

  • powiatowych bazach GESUT w systemach PZGiK
  • nadzorowanych procesach budowy baz danych GESUT i BDOT 500
  • problemach prawidłowej realizacji zadań przeprowadzanych narad w świetle rzeczywistości prawnej i faktycznej
  • prowadzeniu narad koordynacyjnych przy pomocy środków komunikacji elektronicznej
  • inicjalnych bazach GESUT na naradach koordynacyjnych
  • prowadzeniu narad koordynacyjnych na terenach zamkniętych

W konferencji wzięli także udział: Alicja Meusz – Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, Robert Pajkert – Geodeta Województwa, Ludmiła Pietrzak – Wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Geodetów Polskich, a zarazem Redaktor Naczelny czasopisma naukowo-technicznego „Przegląd Geodezyjny”, Stanisław Cegielski – Członek Zarządu Głównego SGP, Bożena Tabisz - Prezes Zarządu Oddziału SGP we Wrocławiu, Stanisław Sirojć – Dyrektor Biura Federacji Stowarzyszeń Naukowo- Technicznych NOT Zagłębia Miedziowego oraz  Prezydent Miasta Legnica – Tadeusz Krzakowski, Starosta Legnicki – Janina Mazur, Starosta Złotoryjski – Ryszard Raszkiewicz.