Narzędzia strony

Zmiany kadrowe

Z dniem 22 maja 2017 r. Prezes Rady Ministrów Beata Szydło, powołała Panią Grażynę Kierznowską na stanowisko Głównego Geodety Kraju.

Pani Grażyna Kierznowska  pełniła obowiązki Głównego Geodety Kraju od dnia 14 stycznia 2017 r.  łącząc je z funkcją Dyrektora Departamentu Nadzoru, Kontroli i Organizacji Służby Geodezyjnej i Kartograficznej.

W związku z odwołaniem w dniu 30 maja 2017 r. Pana Michała Jasińskiego ze stanowiska Dyrektora Generalnego w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii, z dniem 1 czerwca br., na stanowisko został powołany Pan Marcin Wójtowicz.

Pan Marcin Wójtowicz przed rozpoczęciem pracy  na stanowisku  Dyrektora Generalnego w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Lokalizacji Inwestycji w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa.