Narzędzia strony

Zjazd delegatów stowarzyszenia EuroSDR w Warszawie

W dniach 31 maja-2 czerwca br. w Warszawie odbędzie się 130 Zjazd delegatów stowarzyszenia EuroSDR.

 

Główny Urząd Geodezji i Kartografii jako członek Stowarzyszenia EuroSDR (European Spatial Data Research), którego głównym celem działalności jest rozwój i wdrażanie technologii w zakresie optymalizacji, przetwarzania, przechowywania, upowszechniania w formie usług i wykorzystania referencyjnej informacji geoprzestrzennej, zorganizuje 130 Zjazd delegatów stowarzyszenia EuroSDR.

W ramach organizowanego wydarzenia Główny Urząd Geodezji i Kartografii zaprezentuje stan prac i plany na przyszłość w zakresie prowadzenia i udostępniania baz danych przestrzennych w Polsce.