2017

Lista stron

enviDMS na 28 Międzynarodowej Konferencji Kartograficznej w Waszyngtonie, 2-7 lipca 2017 r.

W dniach 2 – 7 lipca 2017 r. w Waszyngtonie odbyła się 28 Międzynarodowa Konferencja Kartograficzna, na której GUGiK zaprezentował poster pt.: „Data model and database management system with spatial information on natural environment in aspect of thematic mapping” ilustrujący rezultaty projektu enviDMS.

Czytaj więcej...o artykule enviDMS na 28 Międzynarodowej Konferencji Kartograficznej w Waszyngtonie, 2-7 lipca 2017 r.

Spotkanie z przedstawicielami powiatów i wykonawców realizujących umowy na dostosowanie danych (II Transza) w ramach projektu K-GESUT

W dniu 27 czerwca 2017 r. w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii odbyło się spotkanie z przedstawicielami i wykonawcami umów na „Dostosowanie baz danych EGiB do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach oraz dostosowanie danych o sieciach uzbrojenia terenu do zgodności z obowiązującym modelem pojęciowym danych GESUT” (nr referencyjny zamówienia: BO-ZP.2610.28.KN.ZSIN II.K-GESUT – II Transza).

Czytaj więcej...o artykule Spotkanie z przedstawicielami powiatów i wykonawców realizujących umowy na dostosowanie danych (II Transza) w ramach projektu K-GESUT

Ruszyła realizacja kluczowego zadania w projektach GUGiK

8 czerwca br. w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii, zawarta została umowa na „Budowę oraz rozwój e-usług i narzędzi w ramach projektów CAPAP, ZSIN Faza II i K-GESUT wraz ze szkoleniami”.

Czytaj więcej...o artykule Ruszyła realizacja kluczowego zadania w projektach GUGiK

Życzenia świąteczne

Radosnych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia wszelkiej pomyślności i wytrwałości w realizacji planów oraz dalszej owocnej współpracyżyczyGłówny Geodeta Kraju wraz z pracownikami Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii

Czytaj więcej...o artykule Życzenia świąteczne

Odwołanie publicznej prezentacji założeń projektu „Udostępnienie innowacyjnych usług i danych IIP w ramach administracji publicznej”

Informujemy o odwołaniu zapowiadanej publicznej prezentacji założeń projektu pn. „Udostępnienie innowacyjnych usług i danych IIP w ramach administracji publicznej”, która miała odbyć się 16 listopada 2017 r. w siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. O ewentualnym nowym terminie prezentacji poinformujemy na stronie internetowej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Czytaj więcej...o artykule Odwołanie publicznej prezentacji założeń projektu „Udostępnienie innowacyjnych usług i danych IIP w ramach administracji publicznej”

XXVII Konferencję Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej

Prezes Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii Grażyna Kierznowska 8 listopada 2017 r. otworzyła rozpoczynającą się w Warszawie XXVII Konferencję Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej. Tegoroczne, dwudniowe spotkanie odbywa się pod hasłem Innowacyjne Technologie i Zastosowania Informacji Geoprzestrzennej. Konferencja zorganizowana w gmachu Biblioteki Narodowej odbywa się pod honorowym patronatem Głównego Geodety Kraju Grażyny Kierznowskiej i Ministerstwa Cyfryzacji.

Czytaj więcej...o artykule XXVII Konferencję Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej

Publiczna prezentacja założeń projektu „Udostępnienie innowacyjnych usług i danych IIP w ramach administracji publicznej”

W związku z konkursem na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, informujemy, że 16 listopada 2017 r. o godzinie 10:00, w siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w salach 3105-3108, odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu pn. „Udostępnienie innowacyjnych usług i danych IIP w

Czytaj więcej...o artykule Publiczna prezentacja założeń projektu „Udostępnienie innowacyjnych usług i danych IIP w ramach administracji publicznej”

Nowelizacje rozporządzeń dotyczących Ewidencji Gruntów i Budynków oraz udostępniania materiałów Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty

25 października 2017 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 1989 i 1990) zostały opublikowane rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa:z 13 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udostępniania materiałów Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty;z 27 września 2017 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie Ewidencji Gruntów i Budynków.Rozporządzenia wchodzą w życie po upływie 14 dni od

Czytaj więcej...o artykule Nowelizacje rozporządzeń dotyczących Ewidencji Gruntów i Budynków oraz udostępniania materiałów Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty

XII Konferencja Techniczna nt. „Koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu”

W Legnicy obradowali Geodeci z całej Polski. W XII Konferencji Technicznej nt. „Koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu” wzięła udział Prezes Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii Grażyna Kierznowska, która objęła spotkanie honorowym patronatem. Konferencję zorganizowaną przez Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Legnicy 19-20 października 2017 r. patronatem objęli również: Prezes Stowarzyszenia Geodetów Polskich, Prezes Związku Powiatów Polskich, Prezydent Miasta

Czytaj więcej...o artykule XII Konferencja Techniczna nt. „Koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu”

Z żalem żegnamy Macieja Antosiewicza

Z żalem żegnamy Macieja Antosiewicza, byłego geodetę województwa małopolskiego, pracownika WODGiK w Katowicach oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, członka Komisji Geodezji Satelitarnej Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN, współtwórcę budowy systemu stacji referencyjnych GPS w województwie śląskim oraz systemu Aktywnej Sieci Geodezyjnej – ASG-PL.Rodzinie i Najbliższym składamy wyrazy współczucia.Główny Urząd Geodezji i Kartografii

Czytaj więcej...o artykule Z żalem żegnamy Macieja Antosiewicza