2018

Lista stron

Otwarty Konkurs na wybór partnera w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)

Celem konkursu jest wyłonienie partnera, który będzie współpracował z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii (GUGiK) przy przygotowaniu i realizacji projektu pozakonkursowego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), Oś II "Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji", działanie 2.19 „Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego”.

Czytaj więcej...o artykule Otwarty Konkurs na wybór partnera w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)

Jubileuszowy Konkurs Geograficzny rozstrzygnięty

Jubileuszowy Konkurs Geograficzny pod patronatem Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii wygrała drużyna z V LO im. ks. Józefa Poniatowskiego: Piotr Betcher, Aleksandra Wajs, Marta Solarz, Agnieszka Rybacka, Antoni Bugaj. Nagrody dla zwycięzców ufundował GUGiK. Podczas finałowych rozgrywek 14 kwietnia 2018 roku Główny Urząd Geodezji i Kartografii prezentował

Czytaj więcej...o artykule Jubileuszowy Konkurs Geograficzny rozstrzygnięty

Finał XL Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej

Pod patronatem Głównego Geodety Kraju w Lublinie odbyła się XL edycja organizowanej przez Stowarzyszenie Geodetów Polskich Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej. Główny Urząd Geodezji i Kartografii zorganizował podczas olimpiady spotkania edukacyjne dla młodzieży na temat projektów realizowanych przez urząd. Organizatorem i gospodarzem olimpiady była szkoła, której uczestnicy zdobyli w poprzednim roku pierwsze miejsce - Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji w

Czytaj więcej...o artykule Finał XL Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej

Konkurs na najlepsze prace dyplomowe z geodezji i kartografii w roku 2016/2017

W uroczystości rozdania nagród laureatom konkursu, która odbyła się w Domu Technika NOT w Warszawie wziął udział p.o. Głównego Geodety Kraju Marcin Wójtowicz. Wręczył wyróżnionym ufundowane przez GUGiK czytniki książek. Konkurs został zorganizowany przez Stowarzyszenie Geodetów Polskich wspólnie z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii.

Czytaj więcej...o artykule Konkurs na najlepsze prace dyplomowe z geodezji i kartografii w roku 2016/2017

Pożegnanie zasłużonego dla geodezji profesora Marcina Barlika

Z żalem żegnamy prof. Marcina Barlika, wieloletniego pracownika Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej oraz Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej, byłego Przewodniczącego Komitetu Geodezji PAN, odznaczonego m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, wybitnego uczonego i wychowawcę wielu pokoleń geodetów. Rodzinie i Najbliższym składamy wyrazy współczucia. Główny Urząd Geodezji i

Czytaj więcej...o artykule Pożegnanie zasłużonego dla geodezji profesora Marcina Barlika

100. posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej przy Głównym Geodecie Kraju

W siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, 21 marca 2018 r., odbyło się jubileuszowe 100. posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej. W spotkaniu uczestniczył p.o. Głównego Geodety Kraju Marcin Wójtowicz.

Czytaj więcej...o artykule 100. posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej przy Głównym Geodecie Kraju

Marcin Wójtowicz pełniącym obowiązki Głównego Geodety Kraju

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki z dniem 17 marca 2018 r. odwołał Panią Grażynę Kierznowską ze stanowiska Głównego Geodety Kraju. Jednocześnie pełnienie obowiązków Głównego Geodety Kraju powierzył obecnemu Dyrektorowi Generalnemu Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii Panu Marcinowi Wójtowiczowi.

Czytaj więcej...o artykule Marcin Wójtowicz pełniącym obowiązki Głównego Geodety Kraju

Aktualizacja aplikacji do walidacji plików XML i GML

Na stronie urzędu dostępna jest aktualizacja aplikacji do walidacji plików XML i GML rozbudowana o kontrole poprawności topologicznej geometrii importowanych plików GML oraz XML.

Czytaj więcej...o artykule Aktualizacja aplikacji do walidacji plików XML i GML

Warsztaty „Use of algorithms on big DEM’s - Better utilization of national detailed elevation models”

W ramach współpracy międzynarodowej ze Stowarzyszeniem EuroSDR w Tønsberg w Norwegii, 4-5 kwietnia 2018 r. pod nazwą „ Use of algorithms on big DEM’s - Better utilization of national detailed elevation models.” odbędą się warsztaty na temat wykorzystania danych wysokościowych o zasięgu krajowym.

Czytaj więcej...o artykule Warsztaty „Use of algorithms on big DEM’s - Better utilization of national detailed elevation models”