2018

Lista stron

Aktualizacja aplikacji do walidacji plików XML i GML

Na stronie urzędu dostępna jest aktualizacja aplikacji do walidacji plików XML i GML rozbudowana o kontrole poprawności topologicznej geometrii importowanych plików GML oraz XML.

Czytaj więcej...o artykule Aktualizacja aplikacji do walidacji plików XML i GML

Warsztaty „Use of algorithms on big DEM’s - Better utilization of national detailed elevation models”

W ramach współpracy międzynarodowej ze Stowarzyszeniem EuroSDR w Tønsberg w Norwegii, 4-5 kwietnia 2018 r. pod nazwą „ Use of algorithms on big DEM’s - Better utilization of national detailed elevation models.” odbędą się warsztaty na temat wykorzystania danych wysokościowych o zasięgu krajowym.

Czytaj więcej...o artykule Warsztaty „Use of algorithms on big DEM’s - Better utilization of national detailed elevation models”

GUGiK uruchamia FOTO Monitor

FOTO Monitor to nowa aplikacja w GEOPORTAL.GOV.PL pozwalająca na sprawdzanie, dla których terenów i w jakim terminie będą dostępne cyfrowe ortofotomapy.

Czytaj więcej...o artykule GUGiK uruchamia FOTO Monitor

Spotkanie służby geodezyjnej województwa lubelskiego

Główny Geodeta Kraju Grażyna Kierznowska 5 marca 2018 r. spotkała się ze służbą geodezyjną województwa lubelskiego. Gospodarzem był WINGiK Województwa Lubelskiego Marek Kłopotek. To pierwsze z cyklu spotkań organizowanych w regionach, podczas których będą omawiane bieżące zagadnienia nurtujące środowisko.

Czytaj więcej...o artykule Spotkanie służby geodezyjnej województwa lubelskiego

O Infrastrukturze Informacji Przestrzennej na konferencji w Kijowie

„NATIONAL SPATIAL DATA INFRASTRUCTURE:TOWARDS DATA SOCIETY” – pod takim hasłem odbyła się w Kijowie międzynarodowa konferencja podsumowująca pilotażowy (dot. obwodu winnickiego) projekt budowania infrastruktury informacji przestrzennej na Ukrainie „Creation of a National Spatial Data Infrastrucuturein Ukraine”. Projekt był finansowany przez Agencję JICA z Japonii. Podczas konferencji 15 krajów dzieliło się swoimi doświadczeniami z wdrażania Infrastruktury Informacji Przestrzennej. Wśród delegacji była

Czytaj więcej...o artykule O Infrastrukturze Informacji Przestrzennej na konferencji w Kijowie

GUGiK przekazał 25 „Atlasów świata dla niewidomych i słabowidzących” Okręgowi Łódzkiemu Polskiego Związku Niewidomych

Główny Geodeta Kraju Grażyna Kierznowska 19 lutego 2018 r. przekazała Okręgowi Łódzkiemu Polskiego Związku Niewidomych „Atlasy świata dla niewidomych i słabowidzących”. Z atlasów będą mogli korzystać podopieczni wszystkich 18 kół związku niewidomych w woj. łódzkim. Trafią one też do biblioteki w łódzkiej siedzibie PZN, Klubu Sportowego Niewidomych "Omega" w Łodzi oraz innych tego typu instytucji w regionie. Główny Urząd Geodezji

Czytaj więcej...o artykule GUGiK przekazał 25 „Atlasów świata dla niewidomych i słabowidzących” Okręgowi Łódzkiemu Polskiego Związku Niewidomych

XXXV Mistrzostwa Polski Geodetów w Tenisie Ziemnym

Główny Geodeta Kraju Grażyna Kierznowska objęła honorowym patronatem XXXV Mistrzostwa Polski Geodetów w Tenisie Ziemnym, które odbędą się 29 sierpnia – 2 września 2018 r. w Olecku.

Czytaj więcej...o artykule XXXV Mistrzostwa Polski Geodetów w Tenisie Ziemnym

Konkurs „Zaplanuj swoją przestrzeń” pod patronatem Głównego Geodety Kraju Grażyny Kierznowskiej

Pod patronatem Głównego Geodety Kraju Grażyny Kierznowskiej ruszyła trzecia edycja konkursu „Zaplanuj swoją przestrzeń”. Organizatorem internetowego konkursu jest Katedra Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej.

Czytaj więcej...o artykule Konkurs „Zaplanuj swoją przestrzeń” pod patronatem Głównego Geodety Kraju Grażyny Kierznowskiej

Honorowy Patronat GGK dla „Jubileuszowego Konkursu Geograficznego"

Główny Geodeta Kraju Grażyna Kierznowska objęła honorowym patronatem „Jubileuszowy Konkurs Geograficzny" organizowany z okazji 100-lecia geografii warszawskiej.

Czytaj więcej...o artykule Honorowy Patronat GGK dla „Jubileuszowego Konkursu Geograficznego"

Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2018

Informujemy, że na stronie internetowej GUS w zakładce BIP, pod adresem:http://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej/szczegolowy-format-przekazywanych-danych/został zamieszczony szczegółowy format danych przekazywanych w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2018.

Czytaj więcej...o artykule Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2018