Narzędzia strony

03.09.2018 -- Nominacja dla Zastępcy Głównego Geodety Kraju Karola Koss

Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński wręczył dzisiaj Karolowi Koss nominację na Zastępcę Głównego Geodety Kraju.