Narzędzia strony

03.12.2018 -- O wykorzystaniu e-usług i danych przestrzennych z ekspertami z Eurogeographics

Przez dwa dni  - od 27 do 28  listopada br. Główny Urząd Geodezji i Kartografii był gospodarzem międzynarodowych, technicznych warsztatów dla użytkowników europejskiej infrastruktury informacji przestrzennej pn. „Wykorzystanie danych INSPIRE : ostatnie doświadczenia oraz scenariusze na przyszłość”. W spotkaniu uczestniczyli  przedstawiciele urzędów zrzeszonych w Eurogeographics - organizacji skupiającej agencje kartograficzne i katastralne krajów europejskich - w tym Główny Urząd Geodezji i Kartografii, przedstawiciele organizacji EUROSTAT , EuroSDR oraz środowisko naukowe.

Warsztaty były poświęcone praktycznemu wykorzystaniu danych INSPIRE. Podczas spotkania zostały omówione konkretne przypadki użycia danych INSPIRE oraz możliwości ponownego wykorzystywania danych, które zostały lub zostaną opublikowane w europejskiej infrastrukturze danych przestrzennych.
Uczestnicy zapoznali się z możliwościami wykorzystania danych zaprezentowanymi przez przedstawiciela z Eurostat oraz kierunkami przyszłej realizacji integracji i aktualizacji danych i usług INSPIRE z danymi statystycznymi oraz w programie Copernicus. Pan Julien Gaffuri – Eurostat/GISCO przedstawił potrzeby na paneuropejskie zbiory danych uwzględniające:

  • zakres tematyczny,
  • zakres geograficzny,
  • porównywalność pomiędzy krajami,
  • rozdzielczość - poziom szczegółowości,
  • terminowość i częstotliwość aktualizacji tych danych,
  • dostęp, licencjonowanie i zrównoważony rozwój.

Podczas spotkania przedyskutowano także stan dotychczasowych prac w zakresie aktualizacji i integracji baz danych przestrzennych od strony zarówno technicznej, jak
i organizacyjnej w ramach projektu międzynarodowego „Open European Location Services” (https://openels.eu/), którego celem jest wdrożenie Europejskich Usług Lokalizacyjnych. Działania i zadania w ramach projektu „Open ELS” mają na celu zapewnienie centralnego punktu dostępu dla międzynarodowego grona użytkowników do otwartych, zharmonizowanych, paneuropejskich, urzędowych danych przestrzennych oraz związanych z nimi e-usług.
Reprezentujący Główny Urząd Geodezji i Kartografii Marcin Grudzień omówił działania Urzędu w zakresie INSPIRE oraz praktyczne wykorzystanie danych INSPIRE przez uczestników warsztatów polsko – czeskich, podczas których zostały wykorzystane dane transgraniczne (TN, BU, AU) i aplikacje utworzone podczas projektu „European Location Framework” (http://www.elfproject.eu/).
Przedstawiciel Hiszpanii zaprezentował wykorzystanie zbiorów danych INSPIRE dla planowania w krajowym transporcie, wykorzystanie INSPIRE GML jako formatu wymiany danych w obrocie nieruchomości w Hiszpanii.
Doświadczenia z planowania w obszarze Morza Bałtyckiego zaprezentowała przedstawicielka Finlandii, która podkreśliła, że planiści potrzebują danych z sąsiednich krajów dla prowadzenia analiz w zakresie lokalizacji morskich obszarów chronionych, lokalizacji turbin wiatrowych (zapobieganie blokowania pasa statku).

Przedstawiciel agencji geodezyjnej i kartograficznej z Republiki Czeskiej przedstawił sposób udostępniania danych oraz wykorzystanie krajowego geoportalu, gdzie ilość zapytań o zharmonizowaną usługę dla tematu działek katastralnych wynosi prawie 10 milionów zapytań rocznie, co stanowi prawdopodobnie 1% ogólnej usługi krajowej.

Przedstawicielka Szwajcarii przedstawiła wykorzystanie danych transgranicznych na przykładzie współpracy szwajcarsko-francuskiej (inicjatywa “Grand Génève”) z której wynika, że wspólny schemat INSPIRE upraszcza transgraniczne wykorzystanie
i harmonizację danych krajowych.

W kolejnych częściach spotkania przedstawiciele poszczególnych instytucji prezentowali techniczne aspekty realizacji usług INSPIRE, został przedstawiony prototyp nowej architektury IT z projektu „Open ELS” oraz usługi kaskadowe i aplikacje IT zorientowane na użytkownika w odniesieniu do warstw tematycznych z Załącznika II i III INSPIRE.

Podczas warsztatów można było poznać możliwości wykorzystania danych i usług INSPIRE dla celów środowiskowych, usługi geokodowania („gazetter”), nawigacji, gier (Ecocraft) oraz w różnych kontekstach europejskich (projekty europejskie).

Na zakończenie spotkania przyjęto szereg rekomendacji, które mają na celu zwiększenie wykorzystania e-usług wytworzonych podczas wdrażania INSPIRE. Przykłady i statystyki obrazujące sposób wykorzystania danych i e-usług pokazują, że chociaż uznaje się, że wdrożenie e-usług zgodnych z INSPIRE ma pozytywny wpływ na rozwój europejskiej infrastruktury danych przestrzennych i przyniosło znaczące postępy w zakresie dostępności danych - to ciągle jest zbyt mało użytkowników tych usług z uwagi na złożoność i zbyt małą popularyzację.