Narzędzia strony

06.07.2018 -- Aktualne regulacje prawne związane z geodezją i kartografią w jednym miejscu

Na stronie BIP Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w zakładce „Prawo” zostały zebrane wszystkie ustawy i rozporządzenia dotyczące geodezji i kartografii.

Dzięki linkom do Internetowego Systemu Aktów Prawnych Sejmu RP użytkownicy maja dostęp do aktualnych regulacji, jak i mogą prześledzić zmiany w nich wprowadzane. Ma to ułatwić dostęp do wszystkich regulacji prawnych nie tylko bezpośrednio dotyczących geodezji i kartografii, ale także tych powiązanych z nimi.

Wszelkie uwagi dotyczące powyższego można zgłaszać mailem na adres gugik@gugik.gov.pl