Narzędzia strony

07.12.2018 -- Już 370 powiatowych usług WMS włączonych do usługi KIEG

Dzisiaj osiągnięto liczbę 370 usług powiatowych włączonych do zbiorczej usługi WMS o nazwie Krajowa Integracja Ewidencji Gruntów. Stanowi to już 97% wszystkich polskich powiatów. Usługa KIEG jest jedną z podstawowych warstw w krajowym Geoportalu. Mapa jednostek włączonych do usługi KIEG przedstawiona została na załączonej ilustracji.

Zamierzeniem Głównego Geodety Kraju jest, aby do końca 2018 r. w usłudze KIEG były dostępne usługi WMS ze wszystkich polskich powiatów.