Narzędzia strony

10.07.2018 -- Nowa usługa Wody Polskie w Geoportalu

Informacja:

W Geoportalu krajowym udostępniono nową warstwę informacyjną prezentująca dane dotyczące wód polskich. Wśród dostępnych danych znajdują się między innymi :

  • Główne jeziora
  • Główne rzeki
  • Regiony wodne
  • Obszary dorzeczy
  • Ekoregiony.

Warstwa bazuje na uruchomionej usłudze sieciowej WMS dostępnej pod adresem: http://integracja.gugik.gov.pl/cgi-bin/wodypolskie i możliwej do wykorzystania w dowolnym portalu mapowym czy innym oprogramowaniu posiadającym funkcjonalność klienta WMS.