Narzędzia strony

10.08.2018 -- Konferencja podsumowująca projekty CAPAP, K-GESUT i ZSIN FAZA II

Główny Urząd Geodezji i Kartografii zaprasza na konferencję poświęconą projektom realizowanym przez GUGiK.   

Konferencja, podczas której zostaną zaprezentowane efekty trzech aktualnie realizowanych przez nas projektów: 

*             Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej (CAPAP)

*             K-GESUT – Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (K-GESUT)

*             ZSIN - Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach – Faza II (ZSIN Faza II)

odbędzie się 16 i 17 sierpnia 2018 r. w Hotelu Golden Tulip Warsaw Center, ul. Towarowa 2, Warszawa.