Narzędzia strony

13.07.2018 -- Dane Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych i Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Geoportalu

W Geoportalu Krajowym http://mapy.geoportal.gov.pl/imap  została dodana nowa grupa warstw „Dane innych instytucji”, a w niej udostępniono dwie nowe warstwy informacyjne prezentujące dane:

  • Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
  • Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

W tej samej kategorii są prezentowane również już wcześniej dodane informacje Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.