Narzędzia strony

14.09.2018 -- Konkurs Głównego Geodety Kraju rozstrzygnięty

Konkurs Głównego Geodety Kraju na pomysł na najlepsze wykorzystanie modeli budynków 3D udostępnionych bezpłatnie do powszechnego wykorzystania w serwisie geoportal.gov.pl. został rozstrzygnięty.

Nagrodzone zostały ciekawe pomysły na wykorzystanie modeli 3D budynków nadesłane przez:

  1. Pana Jarka Adamskiego za wykorzystanie modeli 3D budynków w symulatorze jazdy pojazdami kolejowymi MaSzyna
  2. Panią Joannę Chorążewicz za wykorzystanie modeli 3D budynków przy analizie poziomu zacienienia w poszczególnych porach roku.
  3. Pana Michała Błażejowskiego za przykłady wykorzystania modeli 3D budynków m.in. w obliczaniu powierzchni dachowych, grach komputerowych, symulatorach lotów, planowaniu zamieszczenia ogniw fotowoltaicznych.

Ponadto wyróżniono pomysł  firmy Geo-System Sp. z o.o. za praktyczne wykorzystanie modeli 3D budynków w przeglądarce internetowej bez potrzeby instalowania dodatkowych aplikacji i bez konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy dotyczącej obsługi różnych formatów.