Narzędzia strony

15.10.2018 -- Walidator do badania stanu usług sieciowych

Od dzisiaj na naszej stronie internetowej można skorzystać z walidatora do badania stanu usług sieciowych udostępnianych przez jednostki prowadzące ewidencję gruntów i budynków. Walidator dostępny jest pod adresem: http://integracja.gugik.gov.pl/walidator/

Walidator oraz wcześniej opublikowana Specyfikacja techniczna publikacji powiatowych usług WMS dotyczących danych ewidencji gruntów i budynków (v. 2.0) to efekt pracy „Zespołu ds. opracowania standardów i wytycznych związanych z rozwojem wykorzystania danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego" W celu sprawdzenia poprawności usług powiatowych należy w walidatorze podać adres usługi WMS oraz teryt powiatu, aby uzyskać wynik w postaci wygenerowanego raportu PDF.