Narzędzia strony

19.12.2018 -- Lokalizacje Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Geoportalu

W serwisie geoportal.gov.pl zostały opublikowane dane dotyczące Lotniczego Pogotowia Ratunkowego  

Opublikowane warstwy widoczne są w sekcji Dane innych instytucji - Ministerstwo Zdrowia - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe

Po włączeniu grupy warstwy (Lotnicze Pogotowie Ratunkowe) domyślnie włącza się jedynie warstwa

Bazy HEMS (Helicopter Emergency Medical Service, czyli Śmigłowcowa Służba Ratownictwa Medycznego)

Widoczność innych dostępnych warstw użytkownik włącza sobie samodzielnie.