Narzędzia strony

21.09.2018 -- Nowe warstwy

W serwisie geoportal.gov.pl udostępniono nowe warstwy w dwóch grupach tematycznych:

  • ,,Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad’’ zawiera rożne warstwy związane z mapami hałasu w różnych porach doby.
  • ,,Główny Urząd Statystyczny’’ zawiera warstwy z jednostkami statystycznymi (BREC 2017) tj. „Rejony statystyczne” oraz „Obwody spisowe”

oraz wyodrębniono grupę tematyczną ,,Wody Polskie’’ przenosząc do niej warstwy:

  • Jednolite części wód
  • Mapa zagrożenia powodziowego.