Narzędzia strony

23.08.2018 -- Zmarł Roman Wojtynek –emerytowany Dyrektor Departamentu Geodezji i Systemów Informacji Geograficznej GUGiK

Roman Wojtynek był absolwentem Politechniki Warszawskiej. Pełnił między innymi funkcje Głównego Geodety Miasta Poznania, Głównego Geodety Wojewódzkiego i Dyrektora Wydziału w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu oraz Dyrektora Departamentu Geodezji, Kartografii i Gospodarki Gruntami, Geodety Wojewódzkiego w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu.

W latach 2003-2006 był Dyrektorem Departamentu Geodezji i Systemów Informacji Geograficznej GUGiK.

Pogrzeb odbędzie się 24 sierpnia 2018 r. o godzi 11:00 w Poznaniu – Smochowice.