Narzędzia strony

26.09.2018 -- Konkurs na Mapę Roku 2017 rozstrzygnięty

Konkurs Stowarzyszenia Kartografów Polskich na Mapę Roku 2017 pod patronatem Głównego Geodety Kraju został rozstrzygnięty podczas XLI Ogólnopolskiej Konferencji Kartograficznej w Gdańsku

Zwycięzców konkursu poznaliśmy 18 września podczas XLI Ogólnopolskiej Konferencji Kartograficznej w Gdańsku. Zostali oni wyłonieni w dwóch głosowaniach – członków SKP oraz wszystkich uczestników konferencji (na podstawie tego drugiego głosowania przyznane zostały nagrody publiczności).

W głosowaniu członków SKP zwyciężyły następujące publikacje kartograficzne:

  • w kategorii  MAPA TURYSTYCZNA  - mapa pt. "Rudawski Park Krajobrazowy" w skali 1:40 000 Wydawnictwa Kartograficznego Eko-Graf z Wrocławia
  • w kategorii INNE MAPY I ATLASY  (DRUKOWANE) - "Atlas demograficzny Polski. Demographic Atlas of Poland" Głównego Urzędu Statystycznego.

W głosowaniu na Nagrodę Publiczności:

  • w kategorii MAPA TURYSTYCZNA   - mapa pt. "Rudawski Park Krajobrazowy" w skali 1:40 000 Wydawnictwa Kartograficznego Eko-Graf z Wrocławia,
  • w kategorii INNE MAPY I ATLASY  (DRUKOWANE)  – Atlas autorstwa Jana Mordawskiego pt. "Atlas dziejów Pomorza i jego mieszkańców - Kaszubów", wydany przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie w Gdańsku.

Zwycięskie tytuły uhonorowane zostały plakietką Stowarzyszenia Kartografów Polskich oraz nagrodą ufundowaną przez Honorowego Patrona Konkursu  - Głównego Geodetę Kraju.