Narzędzia strony

27.06.2018 -- Seminarium „Interoperacyjność zbiorów danych przestrzennych”

Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski 27 czerwca 2018 r. wspólnie z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem wziął udział w otwarciu seminarium zorganizowanego w ramach Zespołu Eksperckiego ds. Regionalnych Systemów Informacji Przestrzennej przy Związku Województw RP.

Organizowane w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie seminarium „Interoperacyjność zbiorów danych przestrzennych” to coroczne merytoryczne spotkanie członków Zespołu, podczas którego przedstawiane i dyskutowane są kierunki rozwoju Regionalnych Systemów Informacji Przestrzennej (RSIP). Uczestnikami seminarium są przedstawiciele administracji rządowej, samorządowej oraz środowiska naukowego.