Narzędzia strony

28.06.2018 -- Kolejne zmiany ułatwiające dostęp do danych na geoportal.gov.pl

Z myślą o ułatwieniu użytkownikom korzystania z Geoportalu zwiększona została czytelność interfejsu graficznego przeglądarki map poprzez zgrupowanie warstw:

  • rzeźby terenu,
  • danych topograficznych.

Zmieniona została także przeźroczystość warstwy Krajowej Integracji Ewidencji Gruntów na 0%, co poprawia jej widoczność.