Narzędzia strony

29.06.2018 -- Spotkanie z Wojewódzkimi Inspektorami Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

W ramach okresowych spotkań nadzoru Służby Geodezyjnej i Kartograficznej Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski spotkał się 29 czerwca 2018 r. z Wojewódzkimi Inspektorami Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

Podczas spotkania WINGiK-owie przedstawili informacje o swojej działalności w pierwszym półroczu tego roku oraz zasygnalizowali utrudnienia występujące w ich pracy. Natomiast GGK Waldemar Izdebski przedstawił zarys kierunków działań Służby Geodezyjnej i Kartograficznej na najbliższe miesiące.