Narzędzia strony

14.09.2018 -- Kolejne ortofotomapy dostępne

W serwisie geoportal.gov.pl opublikowano 824 nowych arkuszy ortofotomapy, w tym:

  • 291 arkuszy o rozdzielczości przestrzennej 9,5 cm dla obszaru powiatu mińskiego
  • 220 arkuszy o rozdzielczości przestrzennej 25 cm dla obszarów Puszczy Białowieskiej i Żywieckiego Parku Krajobrazowego
  • 313 arkuszy Numerycznego Modelu Terenu o gęstości 12 pkt/m2 dla miast Włocławek, Płock, Łódź, Radom oraz Kraków.