Narzędzia strony

29.11.2018 -- Spotkanie Głównego Geodety Kraju z Geodetami Powiatowymi

Blisko 400 osób wzięło udział w dwudniowym (28-29 listopada 2018 r.) ogólnopolskim Spotkaniu Geodetów Powiatowych zorganizowanym przez GUGiK. Zainaugurowali je wspólnie Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski  i Wiceminister Inwestycji i Rozwoju Artur Soboń nagradzając statuetkami i pamiątkowymi dyplomami powiaty wyróżniające się w rozwoju Infrastruktury Informacji Przestrzennej: miński, pruszkowski, słubicki, łęczycki, łowicki, skierniewicki, wieluński, ciechanowski, sochaczewski, turecki, niżański, legionowski, bytowski.

Podczas spotkania omawiano aktualne kierunki działań Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w zakresie:

*          zmian przepisów związanych z geodezją i kartografią,

*          informatyzacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Spotkanie było także doskonałą okazją do wymiany poglądów na temat zagadnień nurtujących środowisko geodezyjne i kartograficzne.