Narzędzia strony

Aktualizacja aplikacji do walidacji plików XML i GML

Na stronie urzędu dostępna jest aktualizacja aplikacji do walidacji plików XML i GML rozbudowana o kontrole poprawności topologicznej geometrii importowanych plików GML oraz XML.

Aktualizację aplikacji, którą GUGiK udostępnił w 2016 roku, można pobrać tutaj.

Aplikacja do walidacji plików jest bezpłatnie udostępniana przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii wszystkim zainteresowanym do korzystania z niej.